Процес на производство

СЈ
стр (1)
стр (2)

Цртеж за дизајн на производ

обработка на делови

тестирање на дел од готовиот производ

стр (5)
стр (4)
стр (3)

инспекција и чистење

дебагирање на производот

производствен склоп

стр (6)
стр (7)

складирање на готови производи

пакување и испорака